Bepalings en voorwaardes

Bepalings en voorwaardes

Welkom by LEACREE!
Hierdie bepalings en voorwaardes beskryf die reëls en regulasies vir die gebruik van LEACREE (Chengdu) Co., Ltd. se webwerf, geleë by https://www.leacree.com.
Deur toegang tot hierdie webwerf te verkry, aanvaar ons dat u hierdie bepalings en voorwaardes aanvaar.Moenie voortgaan om LEACREE te gebruik as jy nie instem om al die bepalings en voorwaardes wat op hierdie bladsy genoem word, te aanvaar nie.
Die volgende terminologie is van toepassing op hierdie bepalings en voorwaardes, privaatheidverklaring en vrywaringskennisgewing en alle ooreenkomste: "Kliënt", "Jy" en "Jou" verwys na jou, die persoon wat op hierdie webwerf aanmeld en voldoen aan die maatskappy se bepalings en voorwaardes."Die Maatskappy", "Onsself", "Ons", "Ons" en "Ons", verwys na ons Maatskappy."Party", "Partye" of "Ons", verwys na beide die Kliënt en onsself.Alle bepalings verwys na die aanbod, aanvaarding en oorweging van betaling wat nodig is om die proses van ons bystand aan die Kliënt op die mees gepaste wyse te onderneem vir die uitdruklike doel om aan die Kliënt se behoeftes te voldoen ten opsigte van die verskaffing van die Maatskappy se vermelde dienste, in ooreenstemming met en onderworpe aan, heersende reg van Nederland.Enige gebruik van bogenoemde terminologie of ander woorde in die enkelvoud, meervoud, hoofletters en/of hy/sy of hulle, word as uitruilbaar beskou en dus as verwysend na dieselfde.

Koekies
Ons gebruik die gebruik van koekies.Deur toegang tot LEACREE te verkry, het jy ingestem om koekies te gebruik in ooreenstemming met die LEACREE (Chengdu) Co., Ltd. se privaatheidsbeleid.
Die meeste interaktiewe webwerwe gebruik koekies om ons die gebruiker se besonderhede vir elke besoek te laat ophaal.Koekies word deur ons webwerf gebruik om die funksionaliteit van sekere areas moontlik te maak om dit makliker te maak vir mense wat ons webwerf besoek.Sommige van ons geaffilieerde/advertensievennote kan ook koekies gebruik.

Lisensie
Tensy anders vermeld, besit LEACREE (Chengdu) Co., Ltd. en/of sy lisensiehouers die intellektuele eiendomsregte vir alle materiaal op LEACREE.Alle intellektuele eiendomsregte word voorbehou.Jy kan toegang tot hierdie van LEACREE kry vir jou eie persoonlike gebruik onderworpe aan beperkings wat in hierdie bepalings en voorwaardes gestel word.

Jy moet nie:

 • Herpubliseer materiaal van LEACREE
 • Verkoop, huur of sublisensieer materiaal van LEACREE
 • Reproduseer, dupliseer of kopieer materiaal van LEACREE
 • Herversprei inhoud vanaf LEACREE

Hierdie ooreenkoms begin op die datum hiervan.
Dele van hierdie webwerf bied 'n geleentheid vir gebruikers om opinies en inligting in sekere areas van die webwerf te plaas en uit te ruil.LEACREE (Chengdu) Co., Ltd. filter, redigeer, publiseer of hersien nie kommentaar voor hul teenwoordigheid op die webwerf nie.Kommentaar weerspieël nie die sienings en menings van LEACREE (Chengdu) Co., Ltd., sy agente en/of affiliasies nie.Kommentaar weerspieël die sienings en opinies van die persoon wat hul sienings en opinies plaas.In die mate toegelaat deur toepaslike wette, sal LEACREE (Chengdu) Co., Ltd. nie aanspreeklik wees vir die kommentaar of vir enige aanspreeklikheid, skade of uitgawes wat veroorsaak en/of gely word as gevolg van enige gebruik van en/of plasing van en / of verskyning van die kommentaar op hierdie webwerf.
LEACREE (Chengdu) Co., Ltd. behou die reg voor om alle opmerkings te monitor en om enige kommentaar te verwyder wat as onvanpas, aanstootlik beskou kan word of die oortreding van hierdie bepalings en voorwaardes veroorsaak.

U waarborg en verteenwoordig dat:

 • Jy is geregtig om die Kommentaar op ons webwerf te plaas en het alle nodige lisensies en toestemmings om dit te doen;
 • Die Kommentaar maak geen inbreuk op enige intellektuele eiendomsreg nie, insluitend sonder beperking kopiereg, patent of handelsmerk van enige derde party;
 • Die opmerkings bevat geen lasterlike, lasterlike, aanstootlike, onwelvoeglike of andersins onwettige materiaal wat 'n inbreuk op privaatheid is nie
 • Die kommentaar sal nie gebruik word om besigheid te werf of te bevorder of om kommersiële aktiwiteite of onwettige aktiwiteite aan te bied nie.

Jy gee hiermee aan LEACREE (Chengdu) Co., Ltd. 'n nie-eksklusiewe lisensie om ander te gebruik, reproduseer, redigeer en magtig om enige van jou kommentaar in enige en alle vorme, formate of media te gebruik, reproduseer en redigeer.

Hiperskakel na ons inhoud

Die volgende organisasies mag na ons webwerf skakel sonder vooraf skriftelike goedkeuring:

 • Staatsagentskappe;
 • Soekenjins;
 • Nuusorganisasies;
 • Aanlyngidsverspreiders kan op dieselfde manier na ons webwerf skakel as wat hulle na die webwerwe van ander gelyste besighede skakel;en
 • Stelselwye geakkrediteerde besighede behalwe om nie-winsgewende organisasies aan te vra, liefdadigheidswinkelsentrums en liefdadigheidsfondsinsamelingsgroepe wat nie na ons webwerf mag skakel nie.

Hierdie organisasies mag na ons tuisblad, na publikasies of na ander webwerf-inligting skakel solank die skakel: (a) nie op enige manier misleidend is nie;(b) impliseer nie valslik borgskap, onderskrywing of goedkeuring van die skakelparty en sy produkte en/of dienste nie;en (c) pas binne die konteks van die skakelparty se webwerf.
Ons kan ander skakelversoeke van die volgende tipe organisasies oorweeg en goedkeur:

 • algemeen bekende verbruikers- en/of besigheidsinligtingsbronne;
 • dot.com gemeenskap webwerwe;
 • verenigings of ander groepe wat liefdadigheidsorganisasies verteenwoordig;
 • aanlyn gidsverspreiders;
 • internet portale;
 • rekeningkundige, regs- en konsultasiefirmas;en
 • opvoedkundige instellings en handelsverenigings.

Ons sal skakelversoeke van hierdie organisasies goedkeur as ons besluit dat: (a) die skakel ons nie ongunstig vir onsself of na ons geakkrediteerde besighede sal laat lyk nie;(b) die organisasie geen negatiewe rekords by ons het nie;(c) die voordeel vir ons uit die sigbaarheid van die hiperskakel vergoed die afwesigheid van LEACREE (Chengdu) Co., Ltd.;en (d) die skakel is in die konteks van algemene hulpbroninligting.
Hierdie organisasies mag na ons tuisblad skakel solank die skakel: (a) nie op enige manier bedrieglik is nie;(b) impliseer nie valslik borgskap, onderskrywing of goedkeuring van die skakelparty en sy produkte of dienste nie;en (c) pas binne die konteks van die skakelparty se webwerf.
As jy een van die organisasies is wat in paragraaf 2 hierbo gelys is en belangstel om na ons webwerf te skakel, moet jy ons in kennis stel deur 'n e-pos aan LEACREE (Chengdu) Co., Ltd. te stuur. Sluit asseblief jou naam, jou organisasie se naam in , kontakinligting sowel as die URL van jou webwerf, 'n lys van enige URL's waarvandaan jy van plan is om na ons webwerf te skakel, en 'n lys van die URL's op ons webwerf waarna jy graag wil skakel.Wag 2-3 weke vir 'n antwoord.

Goedgekeurde organisasies kan soos volg na ons webwerf skakel:

 • Deur die gebruik van ons korporatiewe naam;of
 • Deur gebruik te maak van die eenvormige hulpbronopspoorder waaraan gekoppel word;of
 • Deur gebruik te maak van enige ander beskrywing van ons webwerf waaraan gekoppel is, maak dit sin binne die konteks en formaat van inhoud op die skakelparty se webwerf.

Geen gebruik van LEACREE (Chengdu) Co., Ltd. se logo of ander kunswerke sal toegelaat word om te koppel sonder 'n handelsmerklisensie-ooreenkoms nie.

iFrames
Sonder vooraf goedkeuring en skriftelike toestemming mag jy nie rame rondom ons webblaaie skep wat op enige manier die visuele aanbieding of voorkoms van ons webwerf verander nie.

Inhoudsaanspreeklikheid
Ons sal nie verantwoordelik gehou word vir enige inhoud wat op jou webwerf verskyn nie.U stem in om ons te beskerm en te verdedig teen alle eise wat op u webwerf voorkom.Geen skakel(s) moet op enige webwerf verskyn wat as lasterlik, onwelvoeglik of krimineel geïnterpreteer kan word, of wat enige derdeparty-regte skend, andersins skend of die skending of ander skending van enige derdeparty-regte voorstaan ​​nie.

Jou privaatheid
Lees asseblief Privaatheidsbeleid

Voorbehou van regte
Ons behou die reg voor om te versoek dat u alle skakels of enige spesifieke skakel na ons webwerf verwyder.Jy keur dit goed om op versoek alle skakels na ons webwerf onmiddellik te verwyder.Ons behou ook die reg voor om hierdie bepalings en voorwaardes en dit se skakelbeleid te eniger tyd te wysig.Deur voortdurend na ons webwerf te skakel, stem jy in om gebonde te wees aan en hierdie skakelbepalings en voorwaardes te volg.

Verwydering van skakels vanaf ons webwerf
As jy enige skakel op ons webwerf vind wat om enige rede aanstootlik is, is jy vry om ons enige oomblik te kontak en in te lig.Ons sal versoeke oorweeg om skakels te verwyder, maar ons is nie verplig om of so direk op jou te reageer nie.
Ons verseker nie dat die inligting op hierdie webwerf korrek is nie, ons waarborg nie die volledigheid of akkuraatheid daarvan nie;ons belowe ook nie om te verseker dat die webwerf beskikbaar bly of dat die materiaal op die webwerf op datum gehou word nie.

Vrywaring
Tot die maksimum mate wat deur toepaslike wetgewing toegelaat word, sluit ons alle vertoë, waarborge en voorwaardes met betrekking tot ons webwerf en die gebruik van hierdie webwerf uit.Niks in hierdie vrywaring sal:

 • ons of jou aanspreeklikheid vir dood of persoonlike besering te beperk of uit te sluit;
 • ons of jou aanspreeklikheid vir bedrog of bedrieglike wanvoorstelling beperk of uitsluit;
 • enige van ons of jou aanspreeklikhede te beperk op enige manier wat nie ingevolge toepaslike wetgewing toegelaat word nie;
 • sluit enige van ons of jou aanspreeklikhede uit wat nie ingevolge toepaslike wetgewing uitgesluit mag word nie.

Die beperkings en verbods op aanspreeklikheid wat in hierdie Afdeling en elders in hierdie vrywaring uiteengesit word: (a) is onderhewig aan die voorafgaande paragraaf;en (b) alle aanspreeklikhede wat ingevolge die vrywaring ontstaan, beheer, insluitende aanspreeklikhede wat in kontrak ontstaan, in onregmatige daad en vir verbreking van statutêre plig.
Solank die webwerf en die inligting en dienste op die webwerf gratis verskaf word, sal ons nie aanspreeklik wees vir enige verlies of skade van enige aard nie.


Stuur jou boodskap aan ons:

Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons